Geldt.nl

Geldt.nl wat is het

Geldt.nl is een korting systeem voor middelgrote en kleine bedrijven gevestigd in heel Nederland. Geldt.nl is een initiatief dat ervoor zou moeten zorgen dat de consument weer de straat op gaat om te winkelen en niet alles meer via internet besteld.

Hoe doet Geldt.nl dat

Geldt.nl geeft de ‘geldtpas’ uit deze ‘geldtpassen’ worden aan deelnemende bedrijven gegeven die het vervolgens weer aan de consument doorgeeft. Op vertoon van deze ‘geldtpas’ krijgt de consument vanaf 2% korting bij alle aangesloten bedrijven.

Waarom zou de ‘geldtpas’ de ondernemer moeten helpen

Omdat wij Nederlanders dol op korting zijn trekken wij weer eerder naar een winkel waar wij eerder korting hebben gekregen. Daarnaast zijn wij ook dol op passen en mogen ze graag gebruiken. De ondernemer moet het in dit geval niet van 1 enkel product hebben, maar van de massa van het aantal producten wat worden verkocht.

Hoe is Geldt.nl ontstaan

Geldt.nl is ontstaan door een aantal ondernemers die medeondernemers het licht wel in de ogen gunnen en veel succes wensen met de verkoop. Op dit moment zijn er een aantal bedrijven actief in Drenthe, Overijssel, Friesland en Groningen die aangesloten zijn bij Geldt.nl, maar het is de bedoeling om op den duur door heel Nederland bedrijven te laten meedoen aan Geldt.nl.

Oké ik heb een ‘geldtpas’ wat nu

U kunt uw ‘geldtpas’ registreren via www.geldt.nl om zo op de hoogte te blijven van nieuwe aangemelde bedrijven. U schrijft zich in voor de nieuwsbrief door het vakje te selecteren. U dient dan natuurlijk wel uw e-mailadres in te vullen om de nieuwsbrief daadwerkelijk te ontvangen.

Ik ben ondernemer en heb interesse in het samenwerken met Geldt.nl

U kunt eenvoudig uw interesse tonen door hier te klikken. U vraagt dan eventueel meer informatie op er worden daarna gegevens van uw bedrijf opgevraagd die dan in het systeem worden gezet. Verder hoeft u niks te doen.

Voor meer informatie en een overzicht van alle deelnemende bedrijven kijkt u even op www.geldt.nl.

Geldt.nl